አንድ ሽማግሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሞት አንድ ቤተመጽሐፍ

ቀበርን ማለት ነው -እንዲሉ አበው

ያለንን ለማቆየትና ለመጠቀም